128252_2
128252 Montage
128252 Montage_2

Om Helsinge Mekan


Helsinge Mekan har sedan starten 2016 verksamheten i Forsa utanför Hudiksvall i Hälsingland.


Tyngdpunkten ligger i främsta hand på ritnings- och konstruktionsarbeten åt tillverkningsindustrin.


Slutprodukten består huvudsakligen av kompletta tillverkningsritningar men projekten följs ofta från vision- och utvecklingsstadiet genom tillverkning och montagearbete, fram till den slutliga driftsättningen.


Verktyget som används i konstruktionsarbetet är Autodesk Inventor som är en av de ledande programvarorna i branchen och som tillåter avancerade 3-dimensionella-konstruktioner.

Med dessa som underlag skapas effektivt bra och tydliga ritningar vilket ger en kort ledtid från ett första utkast till färdig produkt.

I samarbete med: