Om Helsinge Mekan


Helsinge Mekans tyngdpunkt ligger i ritnings- och konstruktionsarbeten åt tillverkningsindustrin.

Uppdrag kan genomföras både fristående eller som en del i större projektgrupper.


Kontakt:

jonas.soderstrom@helsingemekan.se

eller:

070-2928713


128252 Montage
128252 Montage_2